مشتریانی که تمایل به استفاده از بخشی از امکانات نرم افزار را دارند  می توانند آیتم های مورد نظر خود را انتخاب نمایند  . بدیهی است با انتخاب آیتم های بیشتر تخفیف بیشتری ارائه می گردد .

قیمت های نمایش داده شده قیمت بدون تخفیف نرم افزار می باشد در صورتی که شما از طریق سایت اقدام به خرید نمایید می توانید از تخفیف نقدی نرم افزار که 10% تخفیف می باشد بهره مند گردید.پس از انتخاب آیتم مورد نظر در قسمت پایین همین صفحه بر روی تکمیل سفارش کلیک نمایید تا مقدار تخفیف را مشاهده نمایید و ادامه خرید را انجام دهید.

 

پک پایه (بدون تکلا)

پک پایه شامل سوله چند دهانه دو شیب همراه با جرثقیل و طبقه می باشد

قیمت: ریال22,000,000,
پک پایه (با تکلا)

پک پایه شامل سوله چند دهانه دو شیب همراه با جرثقیل و طبقه می باشد

قیمت: ریال26,000,000,
پک پایه + یک آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال31,000,000,
پک پایه + یک آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال37,000,000,
پک پایه + دو آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال39,000,000,
پک پایه + دو آیتم اضافه(با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال47,000,000,
پک پایه + سه آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال45,000,000,
پک پایه + سه آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال54,000,000,
پک پایه + چهار آیتم اضافه (بدون تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال50,000,000,
پک پایه + چهار آیتم اضافه (با تکلا)

آیتم ها قابل انتخاب شامل این موارد است :1-تک شیب سمت راست 2-تک شیب سمت چپ 3-ستون میانی 4-سقف قوسی

قیمت: ریال60,000,000,

سبد خرید

خالی

جمع کل : ریال0,