ورود کاربر

رضایت شرکت مپنا از نرم افزار سوله پرداز

رضایت نامه

شرکت مپنا طی ارسال نامه ای رضایت خود را از نرم افزار سوله پرداز اعلام کرد. در این نامه از عملکرد نرم افزار سوله پرداز در پروژه های در دست اجرای شرکت مپنا در طی سال های مورد استفاده ابراز رضایت شده است .

 

 

فارسی