ورود کاربر

رضایت سازمان نطام مهندسی رفسنجان از نرم افزار سوله پرداز

رضایت نامه

 سازمان نطام مهندسی رفسنجان طی ارسال نامه ای رضایت خود را از نرم افزار سوله پرداز اعلام کرد. در این نامه از عملکرد نرم افزار سوله پرداز در پروژه های در دست اجرای این سازماندر طی سال های مورد استفاده ابراز رضایت شده است .

فارسی