ورود کاربر

دلیل افزودن آیین نامه های بارگذاری و طراحی جدید به نرم افزار سوله پرداز

فارسی

همانطور که مستحضر هستید با ایجاد تغییرات اساسی در آیین نامه بارگذاری (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) سال 1392 نسبت به سال 1385 و  با توجه به پیچیدگی و عدم داشتن اطلاعات کافی و ناشناخته بودن طراحی به روش حالات حدی (LRFD)  و تفاوت های اساسی آن با طراحی به روش تنش مجاز  (ASD)، اضافه کردن کدهایی که بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن سازه را بارگذاری کرد ، لازم به نظر می رسید.
مهندسین گرامی همانطور که می دانید مهم ترین و سخت ترین قسمت تحلیل و طراحی در نرم افزارهای محاسباتی ، قسمت بارگذاری و اختصاص آیتم ها و ضرایب طراحی به اعضاء است.
گروه نرم افزاری سوله پرداز با بهره گیری از مراجع متنی و اساتید معتبر در سراسر کشور و آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی ، با اضافه کردن این دو بخش به نرم افزار خود ، دقت و سرعت لازم برای طراحی را به جامعه ی مهندسین عرضه نموده است.