ورود کاربر

اضافه شدن ویرایش 4 استاندارد 2800 به نرم افزار سوله پرداز

فارسی

ویرایش 4 استاندارد 2800 به نرم افزار سوله پرداز اضافه گردید . کاربران محترم برای استفاده از ویرایش جدید استاندارد 2800 می توانند نسخه 5.7.0.0 را از بخش " آخرین نسخه " دریافت نمایند .لازم به ذکر است استفاده از ویرایش جدید استاندارد2800 مخصوص کاربرانی است که آیتم آیین نامه مبحث ششم 92 و مبحث دهم 92 رو خریداری کرده اند.