نرم افزار کنترل از راه دور AnyDesk -جایگزین نرم افزار TeamViewer
دانلود نرم افزار تکلا 16 نسخه 64بیتی
دانلود نرم افزار تکلا 16 نسخه 32 بیتی
دانلود نرم افزار اتوکد 2012 نسخه 64 بیتی
دانلود نرم افزار اتوکد 2012 نسخه 32 بیتی
File Guide Pro Version 5.‎1.‎0.‎0 ‪(PDF)‬
Software Demo
دموی نرم افزار
فایل راهنمای نرم افزار نسخه 5.1.0.0 (PDF)
قانون حمابت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
فایل راهنمای نرم افزار نسخه 4.1.9 (CHM)
فیلم راهنمای نرم افزار نسخه 4.6.2 با فرمت swf
طرح کف ستون گیردار
کنترل تنش خاک
کنترل های فونداسیون
طرح بادبندها و ستونهای باد
طرح اتصالات
کنترل کمانش موضعی
طراحی حماله های جرثقیل
تحلیل حماله های جرثقیل
طرح پل جرثقیل
بارگذاری
فونداسیون و کف ستون مفصلی
ورودی ها
نمونه نماها
نمونه پل جرثقیل
نمونه قوسی
دیتیل های عمومی
شاپ ستون ها و اتصالات
قاب اصلی سوله
نشریه 325 سازمان برنامه و بودجه
مباحث همایش شیراز
SAP 14.‎1
تیم ویور (Team Viewer)
فونت کاتب اتوکد
نکات مهم
نرم افزار تبدیل واحد
شرایط خصوصی قرارداد
قرارداد اجرای ساختمان(پیمان مدیریت)
قرارداد اجرای ساختمان(بدون مصالح یا دستمزد)