فارسی

ستون (column)  -رفتر -والپست ( (wall post)  -پرلین یا (z ‪(purlin)‬   -تیر کرین crane Beem)   -میل مهار یا سگراد( agrode )   -بولت (Bolt)   -بادبندها : سقفی و دورتادور (Brace)   -کف ستون (Base plate)  -قوطی( Box)  -تیر (Beem)  -آبچکان  -تکیه گاه جرثقیل یا براکت

قاب اصلی: قاب اصلی شامل تیر (رفتر) و ستون می باشد که عمده بار وارده به سوله را تحمل می کند . مقاطع تیر ها وستون ها عمدتا بصورت غیر منشوری و از تیر ورق ساخته می شوند، چرا که با افزایش ارتفاع مقطع در محل هایی که لنگر زیاد است  ظرفیت خمشی لازم بدست آید. بطور کلی اتصال اعضای قاب به یکدیگر بصورت فلنجی و گیردار است ولی پای ستون ها معمولا مفصلی است. در مواردی که پای ستون ها گیردار است ، می توان ستون را بصورت منشوری در نظر گرفت. 

 

ستون باد (وال پست):ستون باد به عنوان پشت بند برای دیوار پیرامونی سوله در قاب ابتدایی و انتهایی و همچنین کاهش دهنده ی سطح بادگیر ستون های اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.این عضو همچنین به عنوان پایه برای درهای ورودی سوله بکار می رود.​

ستون باد سوله

مهاربند سقف: مهاربند سقف اعضایی هستند که بصورت کششی طراحی می شوند  و عمدتا دورتادور سقف سوله و قاب های مهاربندی شده قرار می گیرند تا انسجام لازم را در سقف ایجاد کنند. مقطع مورد استفاده برای مهاربند سقف عمدتا میلگرد است . گاهی نیز از مقاطع نورد شده مثل دوبل نبشی و ناودانی و ... استفاده می گردد.

مهار بند سقف سوله

مهاربند دیوار: مهاربند دیوار برای انتقال بارهای جانبی وارده در طول سوله استفاده می شود. مقاطع بکار رفته برای مهاربند ها شامل میلگرد، دوبل نبشی ، دوبل ناودانی ، لوله و .. می باشد. 

مهاربند دیوار سوله

استرات: استرات متصل کننده ی قاب های سوله در جهت طولی است . این عضو نیروهای جهت طولی را بین قاب ها منتقل می کند . همچنین به عنوان تکیه گاه جانبی برای رفتر ها وستون ها در نظر گرفته می شود.

استرات سوله

لاپه: لاپه جهت اتصال پوشش سقف به قاب سوله مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که دیوارهای جانبی با پوشش سبک (ساندویچ پنل و ... ) بکار می روند نیز از لاپه استفاده می شود. مقاطع لاپه ها عمدتا سرد نورد و Z شکل و یا ناودانی است . 

لاپه سوله

میل مهار:برای مهار جانبی لاپه ها ، این اعضا را با میلگرد به تعداد 2 یا 3 عدد در طول به یکدیگر متصل می کنند. میل مهار را اصطلاحا «سگرود» نیز گویند.

میل مهار سوله

سینه بند:برای جلوگیری از کمانش پیچشی-جانبی بال رفتر در نواحی که لنگر منفی است (بال پایینی تیر تحت فشاراست) ، به وسیله ی عضوی به نام سینه بند بال را به لاپه متصل می کنند. مقطع مورد استفاده برای سینه بند عمدتا نبشی است و برای نیرویی معادل 2 درصد بال فشاری طراحی می گردد. 

سینه بند سوله

 

 

افزودن دیدگاه جدید

2 + 0 =