فارسی

بر اساس استاندارد 519 سازمان برنامه می باشد. لذا ابعاد، دهانه، ارتفاع ، طول، بار برف، سرعت وزش باد، شیب سقف ، نوع پوشش سقف و فاصله بین قابها از عوامل تعیین کننده محاسبه می باشند. همین طور بار زنده و مرده جرثقیل و از طرفی مواد اولیه موجود یا قابل دسترس باعث برخی تغییرات در ابعاد می شود.

افزودن دیدگاه جدید

9 + 8 =