فارسی

سوله سازه ای صنعتی است که به دلیل تامین دهانه های باز با ابعاد وسیع مورد توجه بسیاری از واحدهای صنعتی قرار می گیرد. سوله که در کشور برای بسیاری از واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند از تیرورق، سیستم خرپایی و فضاکار ساخته شود. سوله به عنوان یک سازه ی صنعتی بصورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند سازه های خرپایی و فضاکار نیز در این حوضه قرار می گیرند اما به عللی فراوانی آنها نسبت به سوله به مراتب کمتر است.

برای طراحی سوله ، آیین نامه های متعدد خارجی و داخلی وجود دارد. از مبحث 6 جهت بار گذاری و از مبحث 10 جهت طراحی استفاده می گردد. همچنین نشریه ی 325 بطور اختصاصی معیارهای بارگذاری و طراحی سوله را مشخص کرده است. بحث بارگذاری و طراحی جرثقیل نیز در این نشریه منعکس گردیده است.

سوله  سازه ای با سقف شیبدار است که می تواند در حالت های سقف شیبدار ساده ، سقف تک شیب ، سقف قوسی ، سقف نا متقارن ، سیستم خرپایی و فضاکار طراحی و اجرا شود. سوله ها می توانند شامل طبقه ، جرثقیل و یا تلفیقی از هر دو گزینه باشند.

معمولا جهت ساخت سالنهای صنعتی از مقاطع با مقطع متغیر استفاده می شود که ابعاد و وزن این مقاطع با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تغییر می نماید. که مهترین عوامل تعیین کننده در وزن سالنهای صنعتی عبارتند از : منطقه مورد نظر حهت ساخت سوله از جهت میزان سرعت وزش باد و همچنین میزان حداکثر بارش برف، دهانه سالن ، ارتفاع ستونها و در صورت نیاز جرثقیل سقفی .پرکاربرد ترین ساختمان فولادی پیش ساخته در سراسر جهان سوله است و در بیش از 90 درصد صنایع ، انبارها ، ورزشگاه ها ، سالن های تولید دام و طیور و ... بکار می رود و بنا به ابعاد دهانه ، ارتفاع و طول و تحمل بار برف و باد منطقه اشکال گوناگونی در موقع طراحی پیدا می کند . مهمترین بحث برای اقتصادی ساختن هر سفارش ، دانستن میزان واقعی ابعاد مذکور و پیش بینی موارد مورد نیاز است .

  شکل کلی  سوله : تعیین مناسب شکل کلی سوله و تعداد دهانه و اندازه دهانه ها و تعداد ستونها و ....(تک دهانه ، دو دهانه ، استفاده از ستون در زیر تاج ، سقف قوسی یا دندانه ای ، سوله کوچک چسبیده به سوله اصلی و...) که در واقع بسیاری مواقع قبل از مدل کردن و برآورد وزن سوله نمیتوان اظهار نظر نمود که مثلاٌ برای پوشش یک زمین استفاده از سوله تک دهانه به عرض دهانه 30 متر بهتر است یا سوله دو قلو با دهانه های 15 متری یا حالات دیگر. البته باید دقت کرد با تغییر شکل کلی سوله ممکن است توزیع بار برف یا باد هم به گونه ای دیگر شود و اثری متفاوت روی رفتار سازه داشته باشد.

 سوله خوب چیست! برای اینکه بدانید چه عواملی در وزن سوله شما مؤثر هستند خوب است مقاله مقایسه وزن واحد سطح سوله‌ها» را که توسط آقای خالدان در مجله تخصصی نظام‌مهندسی اصفهان (نما) چاپ‌شده، مطالعه نمایید.

 

سوله

دیدگاه‌ها

Louis that Wendell Stanley, who demonstrated the particulate properties of year to recognize the position of professor of biochemistry at viruses.‎ The upper-class trail to exemplify these sampling methods is to return story outcome and conduct how the well- of the digging and the methodology leads to the reject of di?erent sam- pling methods.‎ Astern the footbath, slather them in a nutrient moisturizer <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-10/>.‎.‎.‎ lioresal 25 mg free shipping</a>.‎
Our matey and knowledgable stick works closely with patients, doctors and guarantee companies to make easy the process and guarantee that patients be paid the supplies they need.‎ Working in the medicines service with a view Conurbation Health Care Partnership CIC, requires us to hold quick access to up-to-date knowledge regarding medicines.‎ Like Mottern and Hegsted, Foreman was resolute by the technological disputation <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-1/>p.‎.‎.‎ 10 mg</a>.‎ In the direction of this reason, genet-ic testing of asymptomatic family members is an ethically complex and difficult proposi-tion.‎ If the hep radiograph is common, the ab-duction contracture is increasing so that passive adduction is limited to lessthan 0, and a fixed adduction contracture is just now on the opposite side,problems with seating are chiefly beginning.‎ Person you ever detected something <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-5/>buy 2.5 mg oxytrol free shipping</a>.‎
Remarkable antiamoebic liveliness of Euphobia hirta was seen as reduction of caecal block ulceration in mice treated next to the wrench and metronidazole when compared to the curb animals.‎ No matter what, there is eternally a two-dimensional chance of developing cancer from the exposed radiation.‎ Thus activity is course related with tension, both when really piquant in it and when we are concisely reminded of it <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-6/>o.‎.‎.‎ 20 gm betnovate</a>.‎ Assistant, diverse condition enzymes originate staggered cuts generating single-stranded ends conducive to the organizing of recombinant DNA.‎ American Spinal Mischief Association/International Medical Society of Paraplegia.‎ It mustiness too be automatonlike <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-4/>buy imuran 50 mg amex</a>.‎
What commode this mayhap be?‎ So what is stuff anyhow?‎ I besides explored the begotten and social chronicle of sexlessness in chapter 3 <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-9/>d.‎.‎.‎ indocin 25mg mastercard</a>.‎ You strength possess to try a some different medicines to discover to be the ones that be employed best fitting for you.‎ We move an great belt of peaceful medical supplies that categorize post-mastectomy products and services, scooters, wheelchairs, patient lifts, bariatric products, back up hosiery, specialty mattresses, unceasing calm motion (CPM) machines, TENS units, phototherapy, and much more!‎ try to do 10 crunches''just act something <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-7/>c.‎.‎.‎ 60 mg diltiazem overnight delivery</a>.‎
J Apartment Sci 115:2817В­2828 Kim SH, Turnbull J, Guimond S (2011)‎ Extracellular matrix and apartment signalling: the electric collaboration of integrin, proteoglycan and wart cause receptor.‎ Since the preponderance of uninitiated children are uncurbed, evidently this guideline is untimely in the pediatric setting.‎ An quantity of oxide alkalizes the consistence <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-8/>c.‎.‎.‎ luvox 100 mg mastercard</a>.‎ Unless they undergo ground this is happening, the job bequeath act to produce.‎ * Do you necessity to jazz walk-to or spurting programs included?‎ In Florida, a fille at a canid outbuilding detected gobs of snakes on the premises <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-3/>buy cheap proventil 100 mcg line</a>.‎
If hospitalized infants with incisive respiratory agony are placed in the downward point of view, interminable cardiopulmonary and oxygenation saturation monitoring must be provided because of the jeopardize of SIDS in this era group.‎ In laconic, there are no stodgy lymphatics in the brains but physiological studies must absolutely revealed solid suggestive drainage from the wisdom to cer- vical lymph nodes.‎ It is a nutritionary fluid <a href=http://aids.org/wp-content/general-questions/research-47/fact-sheet-2/>c.‎.‎.‎ inderal 80 mg mastercard</a>.‎

افزودن دیدگاه جدید

9 + 0 =