فارسی

مسائل اجرایی: توصیه می‌شود قبل از شروع به ساخت سوله یا فونداسیون دیوارچینی و حصارکشی محوطه انجام شود تا امنیت نسبی برای تخلیه مواد و مصالح بعدی ایجاد شود. تصمیم‌گیری در مورد انتخاب تراز کف سالن‌ها و ساختمان‌ها با توجه به شیب زمین و مقدار خاک‌ریزی و خاک‌برداری و مقاومت خاک منطقه و سوار بودن محوطه به خیابان‌ها برای دفع آب‌های سطحی و ... بسیار مهم می‌باشد.

انتخاب مجری: یکی از مهم‌ترین تصمیمات مالک برای ساخت کارخانه انتخاب سازنده می‌باشد که با توجه به طیف وسیع و متفاوت سازندگان، اهمیت کیفیت کار و تجربه سازنده، بسیار در آینده پروژه تأثیرگذار خواهد بود. از تعطیلی پروژه به دلیل عدم تائید کار توسط ناظر گرفته تا عدم تطابق وزن سوله روی باسکول رفته با برآورد قبلی طراح و اختلافات مالی و تأخیرها و خطرات ناشی از عدم رعایت استانداردها به‌ویژه جوش و تنش‌های ناشی از نقص عضو که سازه را آماده انفجار می‌کند و... لذا توصیه می‌شود قبل از عقد قرارداد اجرا در مورد اطمینان از کیفیت اجرای سازنده و وجهه و برند شرکت سازنده تحقیق نمایید و فقط قیمت ارائه‌شده را مقایسه نکنید.

     شروع به اجرا: مالک قبل از شروع به اجرا، شروع عملیات را بایستی کتباً به ناظر گزارش دهد. مهندس ناظر بایستی راهنمایی‌های لازم جهت ساخت و انتخاب مجری به مالک بدهد و به‌موقع جهت بازدید از پروژه حاضر شود. مالک قبل از شروع بایستی به واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید و پرونده نظارت تشکیل دهد. نظارت در سه مرحله فونداسیون، ساخت و نصب در مورد سوله‌ها فرم‌های مربوط به خود را دارد. هرچند معمولاً مراحل بازدید ناظر از پروژه چندین بار بیشتر از سه مرحله خواهد شد. پس از تائید هر مرحله توسط مهندس ناظر در فرم‌های مربوطه مالک بایستی جهت بازدید ناظرین عالی سازمان به واحد نظارت سازمان نیز مراجعه کند و نوبت بازدید بگیرد. ضمناً بایستی از عملیات بتنی، آزمایش بتن و از عملیات فلزی، آزمایش جوش با هزینه مالک گرفته شود. در صورت  
تخلف مالک یا مجری از طرح‌های تائید شده و ساخت کمتر از متراژ نقشه یا اضافه متراژ یا عدم رعایت استانداردهای اجرایی و فنی و ایمنی و... مهندس ناظر می‌تواند گزارش تخلف را به سازمان و شرکت شهرک‌ها بدهد و حتی عملیات را متوقف کند؛ و یا پایان کار را تائید نکند. لذا هرگونه تغییری یا ابهامی باید با هماهنگی مهندس محاسب و ناظر صورت گیرد.

ساخت و مونتاژ تمام قطعات اسکلت فلزی در داخل کارخانه انجام می شود. ساخت شامل :برشکاری ، مونتاژ اولیه ، جوش اولیه ، مونتاژ نهایی ، جوش نهایی ، تمیزکاری و رنگ

ساخت و مونتاژ تمام قطعات اسکلت فلزی در داخل کارخانه انجام می شود. ساخت شامل :برشکاری ، مونتاژ اولیه ، جوش اولیه ، مونتاژ نهایی ، جوش نهایی ، تمیزکاری و رنگ

ساخت و مونتاژ تمام قطعات اسکلت فلزی در داخل کارخانه انجام می شود. ساخت شامل :برشکاری ، مونتاژ اولیه ، جوش اولیه ، مونتاژ نهایی ، جوش نهایی ، تمیزکاری و رنگ

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

2 + 8 =