فارسی

 1-عرض یا دهانه سالن   2- ارتفاع سالن ( از کنار و در تاج )    3-طول سالن     4-بار برف منطقه   5-سایربارها مانند جرثقیل ، طبقات داخل سالن ، سقف کاذب     5-مشترک بودن پایه با سوله های جانبی

افزودن دیدگاه جدید

5 + 1 =