فارسی

آئین نامه مورد استفاده برای طرح سوله و شماره ویرایش آن بسیار در طرح مهم است . آئین نامه ها ممکن است از نظر توزیع بار برف ، باد ، زلزله ، ضرایب ضربه بارهای جرثقیل ، محدودیت جابجایی ، روش و ضوابط طراحی اسکلت فولادی و بتنی و ... تفاوت داشته باشند. همینطور مرجع کنترل یا تصویب کننده طرح یک سوله از جمله عوامل مهم دیگر دخیل در این موضوع میباشند. مثلاٌ ممکن است در یک مرجع کنترل اجرای بادبند دورتادور سقف سوله اجبار گردد ودر جایی دیگر نه.

1-جهت بار گذاری نیرو های باد آئین نامه ۵۱۹ ایران2-جهت بار گذاری نیروی زلزله آئین نا مه ۲۸۰۰ ایران3-جهت طراحی سازه های فولادی آئین نامه AISC آمریکا4-جهت طراحی مقاطع بتنی آئین نامه بتن ایران ( آبا)5-جهت جوش های سازه فولادی آئین نامه AWS آمریکا

افزودن دیدگاه جدید

7 + 5 =