کنترل کمانش های موضعی:

طبق آیین نامه فولاد ایران  و سایرمراجع بین المللی لازم است علاوه بر کنترل تنش در اعضای سازه ای فولادی که از تیر ورق ساخته می شوند. نسبت های عرض به ضخامت نیز برای بال و جان اعضا از حدود مشخصی تجاوز نکند تا از کمانش موضعی جلوگیری گردد .

کمانش موضعی بال

کمانش موضعی بال

 

 

کمانش موضعی جان

کمانش موضعی جان

فارسی
4 + 11 =