بار زنده سقف سوله بار زنده با توجه به وجود بار برف معمولا در نظر گرفته نمی شود. ( در ترکیب بارها بین بار زنده ی بام و بار برف یکی در نظر گرفته می شود. )هرچند مطابق مبحث 6 برای بام حداقل 50 کیلوگرم بر مترمربع بار زنده ی گسترده باید در نظر گرفته شود. بنابراین در مناطقی که بار برف کمتر از 50 کیلوگرم دارند حداقل 50 کیلوگرم بار زنده باید در نظر گرفته شود و برای سایر مناطق نیاز به اعمال بار زنده نیست. بار زنده ی طبقه با توجه به کاربری طبقه موجود در سوله بار زنده مطابق مبحث 6 تعیین می گردد. در صورتی که احتمال وجود دیوارهای تقسیم کننده در طبقه وجود دارد ، در نظر گرفتن بار 100 کیلوگرم بر متر مربع با توجه به بند 6-5-2-2ضروری است. مطابق همین بند در صورتی که بار زنده بیش از 400 کیلوگرم با شد نیازی به در نظر گرفتن بار دیوار ها ی تقسیم کننده نیست.

طراحی سوله

امر طراحی سوله کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی­ توجهی به آنها می­ تواند هم هزینه­ گزافی را به سازنده تحمیل کند که صرفه­ اقتصادی را زیر سوال می­ برد و هم ممکن است نتیجه­ معکوس داده و استحکام و پایداری سازه را تضعیف نماید وموجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد.

انتخاب تیم طراحی و مشاوره:  توصیه می‌شود تولیدکنندگان محترم قبل از تهیه سایت پلان علاوه بر مشاوره با کارشناسان امور فنی شرکت شهرک‌های صنعتی، با مشاوران خبره در زمینه سازه و محوطه‌سازی و جانمایی (عمران و معماری)، کاربری و بهره‌وری (صنایع)، تأسیسات (مکانیک و برق) و همچنین در امور...