فشار خارجی یا مکش باد بر روی جز یت کل سطح یک ساحتمان باید با استفاده از رابطه ذیل بدست آید. P=l_w qC_e C_g C_p در این رابطه: P:فشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح چه در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج از سطح، عمل می کند. l_w ضریب اهمیت برای بار باد : فشار مبنای باد q : ضریب بادگیریC_e : ضریب اثر جهشی بادC_g : ضریب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگین گیری شده باشد. C_p

طراحی سوله

امر طراحی سوله کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی­ توجهی به آنها می­ تواند هم هزینه­ گزافی را به سازنده تحمیل کند که صرفه­ اقتصادی را زیر سوال می­ برد و هم ممکن است نتیجه­ معکوس داده و استحکام و پایداری سازه را تضعیف نماید وموجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد.

انتخاب تیم طراحی و مشاوره:  توصیه می‌شود تولیدکنندگان محترم قبل از تهیه سایت پلان علاوه بر مشاوره با کارشناسان امور فنی شرکت شهرک‌های صنعتی، با مشاوران خبره در زمینه سازه و محوطه‌سازی و جانمایی (عمران و معماری)، کاربری و بهره‌وری (صنایع)، تأسیسات (مکانیک و برق) و همچنین در امور...